قوانین و مقررات

بسمه تعالی

قوانین و مقررات آموزشگاه

 

تعهدات انضباطی :

  1. رعایت شئونات و موازین اخلاق اسلامی و اجتماعی برای همه داوطلبان الزامی است .
  2. استفاده از پوشش دانش آموزی برای کلیه داوطلبان الزامی است .

​تعهدات اولیاء :

  1. پیگیر وضعیت درسی فرزند خود باشند .
  2. ساعات ورود و خروج و همچنین حضور غیاب فرزند خود را کنترل نمایید .
  3. آموزشگاه اجازه دارد از نام و تصویر فرزندانشان جهت اطلاع رسانی و تبلیغات در کلیه رسانه ها برای امسال و سال های بعد استفاده نماییم .
  4. تمامی بند های تعهدات انضباطی فرزند خود را به اجرا گذاشته و بر آن نظارت نماییم .

​تعهدات تضمین کلاس و عدم انصراف :

  1. تعیین کلاس و ساعات درسی و انتخاب مدرس به عهده آموزشگاه می باشد .
  2. پس از ثبت نام به هیچ وجه تقاضای تغییر کلاس و تغییر درس و انصراف را ننماید .
  3. اگر داوطلب به هر دلیلی نتواند در کلاس ها شرکت کند ، این مشکل به عهده داوطلب بوده است و آموزشگاه در مقابل آن هیچگونه مسئولیتی نداشته و هیچ تقاضایی جهت انصراف و استرداد شهریه نداشته باشم .